Brand

architecture

CREATE CLARITY FOR
EVERY STAKEHOLDER.
CREATE CLARITY FOR EVERY STAKEHOLDER.
Bedrijven evolueren en breiden stapsgewijs hun diensten en producten uit. Vaak leidt dit tot een wirwar van merken en aanbod, zonder onderlinge hiërarchie. Met de creatie van een doordachte merkarchitectuur scheppen we interne structuur en duidelijkheid voor de doelgroep.
Wat is merkarchitectuur?

Merkarchitectuur is de structuur van merken binnen één organisatie en hun verhouding ten opzichte van elkaar. Als je dit goed aanpakt, kan je de consistentie van je merk waarborgen, verwarring bij de klant vermijden, synergie creëren tussen je verschillende merken en last but not least je merkenportfolio marketingmatig efficiënt beheren en uitbreiden.

Merkarchitectuur moqo 3
Wanneer denk je na over je merkarchitectuur?

Meestal wordt MOQO door bedrijven ingeschakeld op het ogenblik dat er door een snelle groei op een organische manier een wildgroei aan merken is ontstaan en de duidelijkheid zowel intern als voor de klant ontbreekt. Verder zijn er enkele cruciale momenten in de levenscyclus van een organisatie om stil te staan bij de merkarchitectuur:


  • Ontwikkeling van een nieuw product of dienst: breng je het onder één van de bestaande merken? Wat zijn de gevolgen voor dat merk? Creëer je beter een volledig nieuw merk? Is herkenbaarheid met het moedermerk aangewezen?

  • Bij fusies of overnames worden verschillende merken in één bad gegooid, wat tot complexe situaties kan leiden. Willen we alle merken behouden? Gaan we vereenvoudigen?

  • Herpositioneringsoefening: is er nood aan een nieuwe merkpositionering omwille van veranderende marktnoden of bedrijfsdoelstellingen?

Hoe kan je structuur brengen in je product- of dienstenaanbod?

Er zijn verschillende manieren om je merken te organiseren in een merkarchitectuur te gieten. Door alle producten, diensten en doelgroepen in een matrix te gieten, ontstaan belangrijke inzichten die helpen om keuzes te maken over de merkarchitectuur van jouw bedrijf. Ook de strategische doelen van je bedrijf, de aard van je producten of diensten, de marktomstandigheden en de gewenste merkperceptie spelen hierbij een belangrijke rol. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden:

MOQO - Brand architecture google subbrands
  • Bij een monolithische merkarchitectuur, of een branded house, worden alle diensten en/of producten onder één overkoepelend merk gebracht. Er wordt geen of weinig onderscheid gemaakt tussen de verschillende diensten. Bekende voorbeelden zijn Apple, Coca-Cola, Nike en Google.


    Wij creëerden duidelijkheid en opportuniteiten voor meer cross-selling voor Van Hulle Bouwservice

MOQO - brand architecture Unilever
  • Kies je voor een endorsed merkarchitectuur, of een house of brands, dan kies je voor een merkenportfolio dat onafhankelijk van elkaar werkt maar door het overkoepelende moedermerk wordt ondersteund. Elk merk heeft zijn eigen identiteit en doelgroep, maar geniet mee van de associatie met het bedrijfsmerk. Eén van de meest voor de hand liggende voorbeelden is Unilever, met merken als Dove, Axe en Zwitsal.


    Onze klant BekaertDeslee kiest ervoor om voor bepaalde producten een eigen brand te creëren, zoals Camille.  • Gelijkaardig aan endorsed brands zijn submerken. Een submerk heeft ook een eigen identiteit, maar is nauwer verbonden met het overkoepelende merk. Dat is het geval voor Microsoft, met submerken zoals Windows, Office en Xbox.

Some of
our cases